Stilex
KONTAKTI
      
VELEPRODAJA I PROIZVODNJA

   
   Stilex d.o.o.
      
Partizanski put 7, 52100 Pula
      Tel. 052/534-586
      Fax. 052/534-690

      E-mail: veleprodaja@stilex.hr
                    proizvodnja@stilex.hr
  
 MALOPRODAJA

      Prodavaonica Idea
      Trg Kralja Tomislava 2
      52100 Pula
      Tel. 052/219-051

      E-mail: maloprodaja@stilex.hr